A minőség számunkra nem más mint az, hogy következetesen teljesítjük vevőink felénk és termékeink  felé támasztott elvárásait. Egyszerűen: a hibákat nem felismerni, hanem elkerülni szükséges, mert növekedésünk alapja a termékeink minősége.

Cégünk rendelkezik ISO-9001, ISO-14001, HACCP, EcoVadis  és BRC tanúsítványokkal.

KÖRNYEZETPOLITIKÁNK:

Az ember alapvető joga az egészséges és tiszta környezethez való jog. A közvetlen környezetünkkel való kapcsolatunkat úgy kell érvényesíteni, hogy a ma élő és a jövő nemzedékek környezeti szükségletei kielégítést nyerjenek.

A fenntartható fejlődés elérése érekében a környezetvédelemnek a fejlődési folyamat szerves részét kell alkotnia.

 

Az egyre szigorodó hazai és nemzetközi környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés, valamint környezetünkért érzett felelősségünk alapján kinyilvánítjuk elkötelezettségünket:

 • A környezetvédelmi jogszabályi követelmények, szabványelőírások, hatósági kötelezettségek és egyéb vállalt követelmények betartására;
 • A negatív környezeti hatások tervszerű csökkentésére;
 • Az anyagok, üzemanyagok és energiafelhasználás folyamatos fajlagos csökkentésére;
 • A környezetszennyezés megelőzésére és környezeti teljesítményünk folyamatos javítására.

 

A fentiekben kitűzött céljaink elérése érdekében alapvető fontosságúnak tekintjük:

 • Munkatársaink képzését, továbbképzését;
 • A környezeti tapasztalatok megosztását partnereinkkel;
 • A lehetőségek figyelembevételével az EN ISO 14001 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer kiépítését és működtetését.

Vállalatunk vezetése a környezetvédelmet kiemelt fontosságú területnek tekinti, ezért a Pikopack Zrt. minden dolgozóját kötelezi és ösztönzi, hogy munkájával járuljon hozzá a Társaság környezeti politikájának megvalósításához.

 

ÉLELMISZER-BIZTONSÁGI POLITIKÁNK

Az emberek egészségének és a vevőink érdekeinek magas szintű védelmét biztosítani, megtartva a termékek sokféleségét – ez képezi a Pikopack Zrt. élelmiszer-biztonsági politika sarokkövét.

A XXI. század új kihívásokat és feladatokat ró a primer élelmiszeripari csomagolóanyag gyártók területen tevékenykedők számára. A HACCP bevezetésével a Pikopack Zrt. elkötelezi magát, hogy az Európai Unió élelmiszer-biztonsági előírásainak teljes mértékben megfeleljen.

 

 

MIÉRT ACÉLBÓL?

 

 • 100%-os védelmet biztosítanak a szennyeződések, az oxigén, fény, pára, egyéb szennyeződések ellen
 • A bennük tárolt élelmiszerek hosszabb (akár 3-5 év) ideig megőrzik tápértéküket vitamintartalmukat
 • A dobozok betöltése a leggyorsabb,  minimális a másodlagos csomagolóanyag igényük
 • A legtöbb réteget lehet egymáson tárolni
 • A legnagyobb az axiális terhelhetősége
 • A legegyszerűbb a hulladékból való szétválasztása
 • A fém mindig is  fém marad
 • A fém csomagolóanyag korlátlan alkalommal újrahasznosítható minőség vesztés nélkül.

 

 

TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS - CSR

A Pikopack Zrt. alávetette magát az EcoVadis nemzetközi minősítő intézet átfogó vizsgálatának és ezüst fokozatot nyert el a társadalmi felelősségvállalás (CSR) területén bizonyított nagyfokú elkötelezettségéért. Ez a minősítés megjutalmazza mindazt az erőfeszítést és előrelátást, amit a CSR területén kifejtettünk és kiegészíti a már kiterjedt minősítés portfoliónkat. 

Az EcoVadis a fenntarthatóság szempontjából vizsgálja meg a beszállítókat a következő négy területen: Környezet, Munkafeltételek, Üzleti gyakorlat, Ellátási lánc.  E tekintetben a CSR célja, hogy összehangolja a gazdasági, szociális és ökológiai tevékenységeket, és ezt a folyamatos fenntarthatósági elvet a vállalat saját kezdeményezésére a teljes vállalati szinten érvényesítse. A CSR cégünknél már évek óta jelentős szerepet tölt be a stratégiai irányvonalak meghatározó részeként.